Wiedza

Jakie dokumenty i informacje dostarczyć aby rozpocząć proces projektowy?

Jakie dokumenty dostarczyć do wniosku o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci?