Kompleksowa energetyzacja źródeł OZE

Usługa energetyzacji źródeł OZE polega na przyłączaniu ich do sieci OSD. Zajmujemy się kompleksową realizacją procesu przyłączenia od koncepcji po uruchomienia. Jesteśmy na każdym etapie związanym z projektowaniem, budową, nadzorem źródeł OZE. Dla naszych partnerów biznesowych koordynujemy i załatwiamy wszelkie formalności jakie pojawiają się na styku z OSD. Bierzemy udział w negocjacjach, spotkaniach, przygotowujemy pisma oraz doradzamy aby rozwiązania były jak najbardziej optymalne i zgodne z wymaganiami OSD.