Jakie dokumenty i informacje dostarczyć aby rozpocząć proces projektowy?

W celu rozpoczęcia prawidłowego procesu projektowego niezbędne będzie przekazanie:

Dodatkowo w przypadku przyłączania instalacji na obiektach istniejących jak np. zakłady przemysłowe, należny dodatkowo dostarczyć: