Uruchamianie stacji transformatorowych

Usługa uruchamiania stacji transformatorowych to proces, który ma na celu przygotowanie stacji transformatorowych do prawidłowej i bezpiecznej pracy. Dzięki tej usłudze wykonywane są wszystkie niezbędne sprawdzenia, badania i testy, weryfikacja zainstalowanych urządzeń względem uzgodnionej dokumentacji projektowej, wprowadzanie niezbędnych poprawek i finalny odbiór lub sprawdzenie stacji transformatorowej przez właściwy OSD.


Jest to kluczowy element budowy nowych instalacji lub modernizacji istniejących, który zapewnia spełnienie norm i standardów oraz niezawodność i bezpieczeństwo pracy instalacji.
Głównym jej celem jest sprawne doprowadzenie do bezusterkowego odbioru instalacji.