Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych

Zgodnie z prawem budowlanym pomiary należy wykonywać okresowo co 5 lat. Wykonujemy je z należytą starannością i gwarancją wykonania usługi.

Nasze pomiary obejmują: