MIKROINSTALACJE – POMIARY I BADANIA

ROZWIĄZYWANIE PROBELMÓW WYŁĄCZANIA SIĘ INWERTERÓW FOTOWOLTAICZNYCH, POMIARY ZGODNE Z KODEKSEM SIECIOWYM NC RfG

Nasza firma zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z wyłączaniem się inwerterów fotowoltaicznych, co uniemożliwia wprowadzenie generowanej energii przez mikroinstalację do sieci dystrybucyjnej.

 

W celu rozwiązania powyższego problemu, nasza firma przeprowadza szczegółowe pomiary oraz analizy techniczne indywidulanie dla każdej badanej mikroinstalacji oraz określa przyczyny wyłączania się instalacji. Po przeprowadzonych badaniach opracowujemy rozwiązania w celu wyeliminowania występujących problemów.

Do pomiarów i badań wykorzystujemy najnowszą i specjalistyczną aparaturę pomiarową w klasie A (advanced).