HARMONOGRAMY PRÓB I TESTÓW ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KODEKSU SIECIOWEGO NC RfG, IRiESD oraz IRiESP

OPRACOWUJEMY HARMONOGRAMY PRÓB I TESTÓW ZGODNIE Z KODEKSEM SIECIOWYM NC RfG

 

Nasza firma zajmuje się kompleksowym opracowywaniem harmonogramów prób i testów źródeł wytwórczych (testów sprawdzających) na zgodność z wymaganiami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w tym na zgodność z kodeksem sieciowym NC RfG oraz IRiESD oraz IRiESP dla poniższych typów modułów wytwarzania:

A – moc modułu wytwarzania typu A(od 0,8 kW do 200 kW na napięciu poniżej 110 kV);

B – moc modułu wytwarzania typu B (od 200 kW do 10 MW na napięciu poniżej 110 kV);

C – moc modułu wytwarzania typu C (od 10MW do 75MW na napięciu poniżej 110 kV);

D – moc modułu wytwarzania typu D (przyłączanie na napięciu 110kV i wyżej)

 

Opracowane harmonogramy dotyczą poniższych typów źródeł wytwórczych w tym w szczególności:

ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH
(farm fotowoltaicznych)

ELEKTROWNI OPARTYCH O KOGENERACJĘ
(elektrociepłowni, gazowych, opartych o biomasę)

ELEKTROWNI WIATROWYCH
(farm wiatrowych)

ELEKTROWNI BIOGAZOWYCH

Realizujemy pomiary i testy odbiorcze jednostek wytwórczych

Nasza firma zajmuje się kompleksową realizacją pomiarów prób i testów źródeł wytwórczych na zgodność z wymaganiami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w tym na zgodność z wymogami kodeksu sieciowego NC RfG.