Audyty efektywności energetycznej

Wykorzystanie układów energii elektrycznej oraz jej przetwarzanie jest związane ze stratami samej energii. Aby system ten mógł prawidłowo działać i być stale monitorowany, wymaga przeprowadzania cyklicznych audytów. W ramach naszej oferty zajęliśmy się zatem przeprowadzaniem audytów efektywności energetycznej.Do naszych zadań należy przede wszystkim sprawdzanie, czy układ, instalacja elektryczna działają prawidłowo. Monitorujemy wszystkie odchylenia od norm, wprowadzamy dane do raportów.

Warto zaznaczyć, że audyt jest dobrym elementem praktyki w branży inżynierskiej, tylko dzięki prawidłowemu przeprowadzeniu badań i pomiarów, można jednoznacznie stwierdzić, że coś funkcjonuje prawidłowo. Tego typu audyty mają także jedną, zasadniczą zaletę, poprawiają trafność działań inwestycyjnych i techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Jak wygląda audyt efektywności energetycznej?

Ocenie podlega kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim sprawdzamy stan techniczny układów energetycznych, badamy, czy przyłącza są bezpiecznie i można z nich swobodnie korzystać. Sprawdzamy także, jak wygląda wskaźnik zużycia energii danego urządzenia lub budynku. Badamy, czy są to dane miarodajne. Kolejnym krokiem audytu jest wskazanie odpowiednich procedur, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej, proponujemy właściwie rozwiązania. Warto pamiętać, że kroki służące poprawie jakości użytkowania są dopasowane do opłacalności ekonomicznej danych rozwiązań.

Zapraszamy!