Pomiary jakości energii elektrycznej

Nasza firma dysponuje specjalistyczną aparaturą do pomiarów i rejestracji parametrów sieci elektroenergetycznych oraz przede wszystkim doświadczeniem związanym z problematyką jakości energii elektrycznej, filtrów wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej oraz mocy odkształceń w sieciach niskich i średnich napięć.

Szukamy sposobów optymalizacji warunków zasilania pod kątem poprawy jakości i poboru energii elektrycznej głównie w celu zmniejszenia jej kosztów.

Rejestrujemy jakość dostarczanej energii elektrycznej w zakładach przemysłowych z jej szczegółową analizą i wskazaniem procedur działania w celu poprawy jakości zasilania.