POMIARY I TESTY ODBIORCZE JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH.

POMIARY ZGODNE Z KODEKSEM SIECIOWYM NC RfG

Przeprowadzamy testy i próby sprawdzające parametry techniczno-ruchowe elektrowni dla różnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w tym:

 Zakres przeprowadzanych prób i testów obejmuje:
 pomiary i ocenę wpływu źródeł wytwórczych na parametry jakości energii elektrycznej w miejscu przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej,
 testy sprawdzające właściwości regulacyjne elektrowni,
 spełnienia wymagań zawartych w umowie o przyłączenie źródła do sieci dystrybucyjnej;
 zgodności z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemów dystrybucyjnych;
 zgodności z wymogami Kodeksu Sieciowego NC RfG.

Przeprowadzamy testy i próby sprawdzające parametry techniczno-ruchowe elektrowni dla różnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w szczególności:

ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH (farm fotowoltaicznych)

ELEKTROWNI OPARTEJ NA KOGENERACJI
(elektrociepłowni, gazowych, opartych o biomasę)

ELEKTROWNI BIOGAZOWYCH

ELEKTROWNI WIATROWYCH (FARM WIATROWYCH)

Realizujemy testy zgodności zgodnie z wymogami kodeksu NC RfG dla modułów wytwarzania typu:

  • B – moc modułu wytwarzania typu B (od 200 kW do 10 MW na napięciu poniżej 110 kV);
  • C – moc modułu wytwarzania typu C (od 10MW do 75MW na napięciu poniżej 110 kV);
  • D – moc modułu wytwarzania typu D (przyłączanie na napięciu 110kV i wyżej).
 

Przeprowadzamy testy obiektywowe i próby odbiorcze dla modernizowanych jednostek wytwórczych przed przyłączeniem do sieci i w trakcie późniejszej pracy w systemie elektroenergetycznym w świetle wymagań, które zostały określone w Kodeksach Sieci. Do realizacji pomiarów oraz badań posiadamy specjalistyczną aparaturę pomiarową w klasie A zgodnie z PN-EN 61000-4-30.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym opracowywaniem harmonogramów prób i testów źródeł wytwórczych na zgodność z wymaganiami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w tym na zgodność z kodeksem sieciowym NC RfG.